1
144 Views

لیست ۱۸۰ آیتمی زیر، لیست MLTSSL نامیده میشود و لیست به روز شده ی مشاغل مورد نیاز دولت استرالیا می باشد (آخرین تغییرات در جولای ۲۰۱۷ - بازبینی شده در جولای ۲۰۱۸). من به هیچ وجه این روش را توصیه نمی کنم. در وب سایت همه این فروشگاه های زنجیره ای قسمتی وجود دارد که آدرس فروشگاه ها را از آنجا می توانید دریافت کنید. کلیه متقاضیان ویزای انگلستان بجز افرادی که از این موضوع مستثنی هستند , بایستی اطلاعات

Newsletter
Sign up for our newsletter


Unsubscribe at Anytime | Privacy Policy
Welcome, DisDroidians

Sign up and post your links!

Most Viewed Stories
Latest Comments
Statistics
Disdroid.co.uk - ranking and value