باز يك خانواده ديگر بخاطر قوانين غير انسانى سازمان مهاجرت در حال فروپاشى است | Plikli CMS
1
74 Views

باز يك خانواده ديگر بخاطر قوانين غير انسانى سازمان مهاجرت در حال فروپاشى است

hatealibi95 Arts ilisters immigration residency europe eu residency https://velvetred07.wordpress.com   Discuss    Share

مهاجرت به اروپا appropriate away. این فرد با این استدلال که رفتار مسئولان اداره پناهجویی یونان با او غیر انسانی است خواسته تا پروسه پناهندگی‌اش در آلمان انجام شود. البته اگر در ایران اهل خرج و برج و از این جور حرفها بودید اصلاً عین خیالتان نباشد. در برخی موارد، پناهجویان ممکن است اجازه اقامت در خصوصی.


درگیری در یک اردوگاه پناهندگان به استرالیا به کشته‌ شدن یک نفر انجامید. او می‌گوید

Newsletter
Sign up for our newsletter


Unsubscribe at Anytime | Privacy Policy
What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Please Donate
Send a donation to get your link on the front page - send 0.2mBTC - Or your RSS feed - send 2mBTC here:

 
 
 

Banner

Most Viewed Stories
Latest Comments
Statistics
Disdroid.co.uk - ranking and value