1
49 Views

مردم اروپا ماه‌هاست شاهد ورود خیل مهاجران به یونان، ایتالیا و اروپای مرکزی هستند. به گفته او، شمار زیادی از پناهجویان با خروج از اردوگاه خود را «به خطر انداختند». اما اگر شما نياز به چنين مداركی داريد می توانيد به سايتهای اينترنتی مراجعه كنيد كه اطلاعات مربوط به شرايط حقوقی و مراحل كار را در اختيار شما قرار می دهند. اقامت اروپا از طریق شرکت دروازه افق بهار ( Bahar Gate Ltd ) با ۵ سال سابقه در ز

Newsletter
Sign up for our newsletter


Unsubscribe at Anytime | Privacy Policy
Welcome, DisDroidians

Sign up and post your links!

sponsored
Most Viewed Stories
Latest Comments
Statistics
Disdroid.co.uk - ranking and value